Tiskanje predmeta v naravni velikosti z GIMP-om

 1. Sledite vodiču Odstranjevanje ozadja predmeta z GIMP-om

 2. V meniji izberite File → New …

 3. Pod Template izberite A4 (300ppi) in ustvarite novo sliko.

 4. Med orodji izberite Rectangle Select Tool.

 5. Na sliki narišite izbiro poljubne velikosti.

 6. V podrobnostih trenutnega orodja nastavite pozicijo izbire na 10mm od levega in zgornjega roba. Velikost izbire nastavite 2mm večjo od željene velikosti okvirja.

 7. Držite tipko CTRL, in v obstoječo izbiro narišite še eno. Ker ste pritisnili tipko CTRL, bo nova izbira zmanjšala staro.

 8. V podrobnostih orodja nastavite pozicijo na 11mm od levega in zgornjega roba. Velikost izbire pa enako željeni velikosti okvirja. Kliknite na sliko, da potrdite izbiro. Nato izberite orodje Bucket Fill Tool.

 9. Kliknite v izbiro, da rob okvirja pobarvate na črno.

 10. Izberite DESNI KLIK → Select → None, da odstranite izbiro.

 11. Odprite datoteko s predmetom. Kliknite na plast s predmetom in pritisnite CTRL + C, da kopirate predmet.

 12. Pojdite nazaj v datoteko z okvirjom in pritisnite CTRL + V, da prilepite predmet. Desno kliknite na plast Floating Selection (Pasted Layer) in izberite New Layer …, da prilepljen predmet postavite v novo plast.

 13. Med orodji izberite Scale Tool.

 14. Kliknite na predmet in ga pomanjšajte. Med pomanjševanjem držite tipko CTRL, da bo predmet ohranil razmerje stranic. Pritisnite tipko ENTER, da potrdite pomanjšanje.

 15. Med orodji izberite Measure Tool.

 16. Ko z orodjem potegnete črto na predmetu, se vam v statusni vrstici izpisuje dolžina črte.

 17. Z ponavljanjem korakov od 13 do 16 zagotovite, da je slika predmeta enake velikosti kot sam predmet.

 18. Med orodji izberite Move Tool in predmet premaknite na sredino okvirja.

 19. V menijih izberite File → Print …

 20. V dialogu Tiskanje, v zavihku Image Settings obkljukajte Ignore Page Margins.

 21. Nastavite Resolution na 300. S temi nastavitvami zagotovite, da bo slika natisnjena v pravi velikosti.

 22. Natisnite sliko.


Deli

comments powered by Disqus